วันนี้ที่แตกต่าง

posted on 24 Jan 2015 05:13 by p-i-e in General-Topics directory Diary
เธอรู้ดีว่าครั้งนี้นี่เองที่แตกต่างจากทุกๆ ครั้ง มองที่ที่จากมาผ่านกระจกมองหลังของรถยนต์คันเก่า เห็นภาพสถานที่แห่งเดิมด้วยใจที่เข้มแข็งและมั่นคงแน่วแน่ . . แม้วันปีที่ผ่าน เธอเคยใช้ชีวิตในสถานที่นี้ด้วยน้ำตานองหน้า จิตใจที่ใครๆ มักเห็นว่าเป็นสุขสดใส เป็นที่รักของคนรอบข้างและเป็นที่พึ่ง อีกส่วนในนั้นบอบช้ำสุดเศร้าหมองกับความพยายามข้างเดียวตลอดมาที่ไม่เป็นผล . . เมื่อภาพที่สังคมพบเห็นช่างหวานชื่นต่างกับความจริงเบื้องหลังที่เธอได้รับ ใครเล่าจะเข้าถึงความรู้สึกเหล่านั้นได้ หากเขาไม่ได้ผ่านชีวิตแต่งงานที่รวดร้าวมาร่วม 6 ปีเช่นเธอในวันนี้ . . เหตุการณ์ที่ผ่านยังเจ็บปวดอยู่ในส่วนลึกของความทรงจำ ทว่าวันนี้ความจริงกระจ่างชัดในความคิด มีเพียงเธอเท่านั้นที่สามารถดูแลรอยยิ้มของตัวเธอเอง จิตใจที่เข้มแข็งกับมุมมองที่อ่อนโยน คือสิ่งที่เธอจะไม่ยอมสูญเสียมันไปเพราะเขา . . ก่อนจะสาย เธอจึงเก็บสิ่งสุดท้ายที่มีเหลืออยู่นี้จากมา นึกถึงความอดทนครั้งสุดท้ายที่หมดลงด้วยใจสงบ มองที่ที่จากมาผ่านกระจกมองหลังของรถยนต์คันเก่า เธอรู้ดีว่าครั้งนี้นี่เองที่แตกต่างจากทุกๆ ครั้ง...

Recommend

follow p-i-e on twitter