Thai-Classical-Music

เอ็นทรี่ย์นี้จะเป็นเอ็นทรี่ย์ภาคจบแล้วค่ะ
เนื้อหาที่ผ่านมาติดตามได้จาก ตอนที่๑ และตอนที่๒ ^^
.
.
.
อย่างที่คุ้นเคยกันดี พิธีใดๆ ในบ้านเรามักมีพิธีสงฆ์มาเกี่ยวข้องเสมอ
พิธีไหว้ครูดนตรีไทยก็ไม่แตกต่างค่ะ
หลังจากตระเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับประกอบพิธีไหว้ครูแล้ว
วันนี้เรามาดูเครื่องใช้สำหรับพิธีสงฆ์กัน
.
.
เมื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่ ที่จะประกอบพิธีเรียบร้อยแล้ว
จะมีการอาราธนานิมนต์คณะสงฆ์ ๙ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์เย็น
ถวายอาหารบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้าเสียก่อน
เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บุพการีชนและครูอาจารย์ทางดนตรีไทย
แล้วจึงเริ่มพิธีไหว้ครู
.
.
ฉะนั้น เมื่อจัดมณฑลพิธีเสร็จจึงต้องจัดเตรียมอาสนะสงฆ์
เครื่องดื่มที่ภิกษุรับประเคนฉันได้ในตอนเย็น เช่น น้ำผลไม้ ชากาแฟ
น้ำร้อนน้ำเย็น และเตรียมสำรับภัตตาหารเช้า อาหารสำหรับใส่บาตร
ปิ่นโตเพื่อคณะสงฆ์จะได้นำกลับไปฉันเพลที่วัดอีกชุดด้วย
.
.
เครื่องใช้สำหรับพิธีสงฆ์
๑. เสื่อยาวสำหรับปูรองอาสนะพระ, อาสนะพระ ๙ ชุด
๒. กาน้ำร้อน เหยือกน้ำเย็น แก้วพร้อมจานรอง ถ้วยน้ำชา กระโถน กระดาษเช็ดมือ
๓. บาตรพร้อมขารองบาตร ปิ่นโต
๔. ครอบน้ำมนต์ บรรจุน้ำสะอาด เทียนขี้ผึ้งแท้หนัก ๑ บาท ไส้ ๓๒ เส้น ๑ เล่ม
เทียนฉนวน พร้อมเชิงเทียน ไม้ขีดไฟ
๕. สายสิญจน์ ๑ กลุ่ม สำหรับวงรอบฐานพระประธานและรอบปริมณฑลพิธี
และพานรองสายสิญจน์
.
.
คราวนี้มาดูกันว่าผู้เข้ารับการครอบครู จะต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างนะคะ
๑. เมื่อคณะสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เย็น และรับอาหารบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้า
ศิษย์จะต้องเข้าร่วมพิธีรับศีล ฟังคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
ปฏิบัติดูแลให้การต้อนรับคณะสงฆ์

๒. เตรียมเครื่องกำนลสำหรับเข้ารับการครอบ
- มีขันน้ำล้างหน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๖ นิ้วฟุต
- ภายในบรรจุผ้าเช็ดหน้าขาว ๑ ผืน กระทงดอกไม้ ธูปเทียน เงินกำนล
(๖, ๑๒, ๒๔, หรือ ๓๖ บาท) แล้วแต่พิธีกรผู้เป็นประธานจะกำหนด

๓. ขั้นตอนสำหรับผู้เข้าเรียนวิชาดนตรีไทย (เคร่งครัดเฉพาะทางปี่พาทย์)
๑) ครอบเริ่มเรียนดนตรีไทย (ปี่พาทย์) ประธานจะจับมือให้เริ่มตีเพลงสาธุการ
เพื่อฝึกเป็นดุริยางคศิลป์สืบไป
๒) ครอบเรียนเพลงตระโหมโรง ประธานจะจับมือตีเพลงตระหญ้าปากคอก
๓) ครอบเรียนเพลงโหมโรงกลางวัน ประธานจะจับมือตีเพลงกระบองกัน
๔) ครอบเรียนเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง ประธานจะจับมือตีเพลงบาทสกุณี
๕) ครอบเรียนเพลงหน้าพาทย์พิเศษ คือ เพลงองค์พระพิราพ
ซึ่งผู้รับการครอบระดับนี้ ต้อง
- ผ่านการเรียนเพลงหน้าพาทย์ทั้ง ๔ ขั้นตอนจบแล้ว
- มีความรู้ความสามารถบรรเลงเพลงดังกล่าวได้ถูกต้อง แม่นยำ
- ผ่านการอุปสมบท
- มีอายุครบ ๓๐ ปีบริบูรณ์แล้ว
- มีวัยวุฒิคุณวุฒิเหมาะสม มีความประพฤติดี เป็นที่ยอมรับในหมู่ดุริยางคศิลป์ด้วยกัน
(**นี่เป็นสาเหตุที่ไม่สามารถนำเพลงหน้าพาทย์มาเรียนเองเล่นๆ ...
สำหรับ จขบ. แล้ว รู้สึกว่าข้อกำหนดนี้ทำให้น่าภูมิใจและ
ทำให้น่าเสียดายว่าเพลงเหล่านั้นจะสูญสิ้นในเวลาเดียวกัน**)


จบแล้วค่ะ
แถมผังงานให้อีกนิด..


คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

ขอบคุณที่ติดตามจ้ะ ^^


...   ...   ...   ...   ...
อ้างอิง: หนังสือ บูชาครูดุริยเทพ
เนื่องในมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550
สูจิบัตรนิทรรศการ "บูชาครูดุริยเทพ" 28 มิ.ย. - 28 ส.ค. 2550
อภินันทนาการจาก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร

 

 

Recommend

follow p-i-e on twitter